23 reflexiones similares encontradas:

Mayo 12, 2022
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
A GOD-SEND
Abril 29, 2021
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
EXTEMPORANEOUS
Mayo 7, 2020
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
A HEELING MASS?
Mayo 16, 2019
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
JESUS IS GOD! JESUS IS GOD! JESUS IS GOD!
Abril 26, 2018
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
THE BEST FROM THE WORST
Mayo 11, 2017
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
DOING THE MISSION IMPOSSIBLE
Abril 21, 2016
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
I FOR I AM
Abril 30, 2015
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
SAY "I DO" TO I AM
Mayo 15, 2014
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
IDENTIFICATION PAPERS
Mayo 19, 2011
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
"THE MINISTRY OF RECONCILIATION" (2 Cor 5:18)
Abril 29, 2010
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
THE SACRAMENT OF RECONCILIATION
Mayo 7, 2009
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
HISTORY LESSON
Abril 17, 2008
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
SENT, NOT WENT
Mayo 11, 2006
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
EXTEMPORANEOUS
Abril 21, 2005
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
"TO FORGIVE IS DIVINE"
Mayo 6, 2004
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
A HEELING MASS?
Mayo 15, 2003
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
JESUS IS GOD! JESUS IS GOD! JESUS IS GOD!
Mayo 10, 2001
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
A GOD-SEND
Mayo 18, 2000
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
THE BEST FROM THE WORST
Abril 29, 1999
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
DOING THE MISSION IMPOSSIBLE
Mayo 7, 1998
 • Acts 13:13-25
 • Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27
 • John 13:16-20
IDENTIFICATION PAPERS
Abril 24, 1997
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
I FOR I AM
Mayo 2, 1996
 • Acts 13:13-25
 • John 13:16-20
SAY "I DO" TO I AM